„Prantsusmaa on Eesti tugev liitlane NATOs ja Euroopa Liidus, kellega meid seob pikaajaline usalduslik kaitsehangete alane koostöö. Prantsusmaa ettevõtted mängivad olulist rolli nii võimekuste, kvaliteedi kui ka tootmismahtude osas Eesti riigikaitse tarneahelas ja Euroopa kaitsetööstuses tervikuna.“ ütles RKIKi peadirektor Magnus-Valdemar Saar.

„Ratastel suurtükivägi on tõhusa tuletoe võtmekompetents ning CAESAR on tõenäoliselt kõige arenenum saadaolev lahendus. See ühishange Eesti, Horvaatia ja Prantsusmaa vahel suurendab koostalitlusvõimet Euroopa Liidu maavägede vahel,“ kommenteeris Prantsusmaa riiklik relvastusdirektor (Direction générale de l’armement, DGA) kindral Gaël Diaz De Tuesta.

CAESAR infograafika

Prantsuse riigilt hangitavad kaitsetööstushiiu KNDS toodetud 6x6 veermikuga CAESAR-tüüpi 155 mm kaliibriga liikursuurtükid lähevad loodava kolmanda liikursuurtükiväepataljoni koosseisu, mis hakkab tegutsema Eesti diviisi otsealluvuses, selgitas projektiohvitser kolonelleitnant Rauno Viitmann.

„Arvestades CAESARite töökindlust ja tulemuslikkust erinevates relvakonfliktides, sealhulgas Ukraina sõjas, võib tõdeda, et saime parima võimaliku lahenduse. Meie jaoks on oluline koostöö Prantsusmaaga kaudtule võime arendamisel, aga ka see, et saame süsteemid kätte kiiresti ning saame nad integreerida kodumaise tuletoetussüsteemiga TOORU,“ kommenteeris RKIKi relvastuse kategooriajuht Ramil Lipp.

Tänu KNDS France’i tugevdatud tootmisliinile jõuavad esimesed kuus haubitsat kohale juba selle aasta lõpus, kinnitas DGA Kesk- ja Ida-Euroopa ning Ladina-Ameerika direktor kindral Emeric Wininger. Tarned kestavad 2025. aasta keskpaigani.

Kaitseminister Pevkur: haubitsad saabuvad Eestisse juba sel aastal

Tänane päev on ajalooline ning tähistab Eesti ja Prantsusmaa kahepoolse kaitsekoostöö uut verstaposti ning tugevneb oluliselt Prantsusmaa jalajälg Eestis. Eesti sõlmis Prantsusmaaga lepingu 12 Caesar liikurhaubitsa hankimiseks Eesti kaitseväele. Tegemist on relvasüsteemiga, mida on edukalt katsetatud Ukraina kaitsel Venemaa agressioonisõja vastu ja mis pakub Eestile mobiilset, paindlikku ning pika tegevusraadiusega tuletoetust.

Hange tugevdab veelgi Eesti ja Prantsusmaa strateegilist partnerlust ning aitab kaasa meie kaitsevägede koostööle.

Ratastel suurtükiväe arendamine on üks praeguse Eesti riigikaitse arengukava kiireloomulisi prioriteete. Meil on hea meel, et Prantsuse kaitsetööstus suudab tarnida juba sel aastal 6 haubitsat koos vajaliku väljaõppe ja varuosade paketiga, mis vastab Eesti võimearenduse ajakavale.

Eesti ja Prantsusmaa vastastikune usaldus, strateegiline lähedus ja koostalitlusvõime kaitsevaldkonnas tugineb pea kümme aastat kestnud tihedal suhtlusel ja sõjalisel koostööl.

Prantsusmaa on alates 2017. aastast osana NATO lahingugrupist otseselt panustanud Eesti riigikaitsesse ning on pühendunud alliansi idatiiva heidutus- ja kaitsehoiakute tugevdamisele. Prantsuse relvajõud paiknevad alaliselt Eestis, viivad läbi väljaõpet koos Kaitseliiduga ja osalevad regulaarselt Balti õhuturbe missioonidel.

Strateegiline solidaarsus Eesti ja Prantsusmaa vahel väljendub ka sõjalises koostöös välisoperatsioonidel. 2014. aastal tegid Eesti ja Prantsuse relvajõud koostööd Kesk-Aafrika Vabariigis, 2018-2022 osalesid Eesti kaitseväelased Prantsusmaa juhitud operatsioonis Barkhane ja sihtüksuses Takuba, aidates kohalikke relvajõude võitluses terrorismiohuga Aafrika Saheli piirkonnas.