Videost nähtub, kuidas sõiduauto Audi möödub rekkast väliskurvis, kust video autori sõnul polnud võimalik veenduda manöövri ohutuses, naastes napilt oma sõiduritta.

Liiklusseadus näeb ette, et enne möödasõidu alustamist peab juht veenduma, et:

  • ükski tema järel sõitva sõiduki juht pole alustanud temast möödasõitu

  • samal sõidurajal ees sõitva sõiduki juht pole andnud märku vasakpöördeks

  • möödasõit ei ohusta ega takista teisi liiklejaid

  • sõidurada, millele juht suundub, on piisavas ulatuses vaba

  • sõiduki, millest alustatakse möödasõitu, suhteline kiirus võimaldab sellest mööda sõita piisavalt lühikese ajaga

  • tal on võimalik tagasi reastuda, ohustamata ja takistamata juhti, kelle sõidukist mööda sõidetakse.

Kui möödasõidu ajal ilmneb takistus või liiklusoht, mida juht ei saanud ette näha või ei osanud õigesti hinnata enne möödasõidu alustamist, tuleb möödasõit katkestada.

Anna kommentaarides teada, kas oled kokku puutunud sarnaste olukordadega!