Rahvusvahelise meedia teatel on peamine kandidaat Euroopa Liidu välisesindaja ametisse endiselt Kaja Kallas, ehkki tal on Euroopa Ülemkogu laua taga endiselt vastaseid eesotsas Itaaliaga.

Täit kindlust pole ka seetõttu, et erinevalt ülemkogu eesistujast ei otsustata välisesindaja üle ainult valitsusjuhtide ja riigipeade kitsas ringis. Välisesindaja kuulub volituste poolest Euroopa Komisjoni juurde, mis tähendab, et nagu ülejäänud volinikudki peab ta saama Euroopa Parlamendi heakskiidu. Võib eeldada, et europarlament demonstreerib nagu tavapäraselt oma sõltumatust mõne kandidaadi läbikukutamisega. Kui Kallasest saab tõesti välisesindaja ja Euroopa Komisjoni asepresident, on Eesti volinikukoht sellega täidetud ja teised portfellid jaotuvad ülejäänud liikmesriikide vahel.