„1970. aastal valminud Kadaka puiestee viadukt on oma kasutusea ammendanud ja see läheb remonti tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti soovitusel,“ täpsustas abilinnapea Pärtel-Peeter Pere. „Tegemist on keeruka ja ajamahuka ehitusega, loodame linlaste kannatlikkusele ja mõistvale suhtumisele ning palume liiklejatel järgida ajutist liikluskorraldust.“

Uus viadukt tagab linnavalitsuse teatel turvalisema liikluskeskkonna kõigile liiklejatele – jalakäijatele, jalgratturitele ja sõidukitele.

Ehitustööde ajaks suletakse liiklusele Kadaka puiestee lõik Kalda tänava ja Tähetorni ristmiku vahel, Kadaka viadukt on suletud nii sõidukitele kui ka jalakäijatele. Ehituse ajaks paigaldatakse jalakäijatele ja jalgratturitele suunavad liiklusmärgid. Nõmmelt Mustamäele liikudes soovitatakse kasutada Tammepärja, Särje ja Tähetorni tänavat. Autoga liiklejad saavad ümbersõiduks Nõmmel kasutada Pärnu mnt ja Vääna tänavat ning Kadaka puiestee piirkonnas Õitse ja Kalda tänavat.

Seoses Kadaka puiestee rekonstrueerimistöödega suunatakse ümbersõidule bussiliinid nr 10, 20 ja 20A Tähetorni tänava, Pärnu maantee, Kalda tänava ja Hommiku tänava kaudu.

Tööde esimeses etapis lammutatakse vana viadukt, augustis algab uue viadukti ja tehnovõrkude rajamine ning aasta lõpus alustatakse teekonstruktsioonide ehitusega. Kalda tänava elanikele ja ettevõtetele on ligipääs tagatud terve ehitusperioodi jooksul.

Olemasolevad puud kaitstakse ehitustööde ajal tüve ümber püsti kinnitatud laudadega. Seoses ehitustegevusega likvideeritakse kokku 68 puud ja seitse põõsast. Valdavalt on tegemist noorte mändidega, aga esineb ka lehtpuid. Haljastustööde käigus istutatakse ehituspiirkonnas kokku 49 puud: kaheksa hõbepärna, viis harilikku tamme, viis jaapani lehist ja 31 harilikku mändi.

Ehitustöid teostab Atemo OÜ Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel. Objekti järelevalvet teeb TPJ Inseneribüroo OÜ. Ehitustööde lepinguline maksumus on ligikaudu 1,85 miljonit eurot, millest ligi 134 000 kaasfinantseerib vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusel AS Tallinna Vesi (summad ei sisalda käibemaksu).

Kadaka puiestee viadukt on plaanis liiklusele avada aasta lõpus, kuid kevadel 2025 jätkuvad asfalteerimis- ja haljastustööd. Tööde lepinguline tähtaeg on 2026. aasta 3. veebruar.

I etapp

Jalakäijate ja ratturite liikumisteekond 01.07.24 - 09.07.24 ning alates 18.07.24. Jalakäijad ja ratturid saavad viadukti alt läbi.

Kadaka puiestee viadukti rekonstrueerimine

II etapp

Jalakäijate ja ratturite liikumisteekond 10.07.24 - 17.07.24. Jalakäijad ja ratturid ei saa viadukti alt läbi.

Kadaka puiestee viadukti rekonstrueerimine

Ümbersõidud

Autoga liiklejad saavad ümbersõiduks Nõmmel kasutada Pärnu mnt ja Vääna tänavat ning Kadaka puiestee piirkonnas Õitse ja Kalda tänavat.

Kadaka puiestee viadukti rekonstrueerimine

Ühistransport

Ehitustööd toovad kaasa muudatusi ühistranspordi töös. Seoses Kadaka puiestee rekonstrueerimistöödega suunatakse ümbersõidule bussiliinid nr 10, 20 ja 20A Tähetorni tänava, Pärnu maantee, Kalda tänava ja Hommiku tänava kaudu.

Buss nr 10

Kadaka puiestee viadukti rekonstrueerimine

Buss nr 20

Kadaka puiestee viadukti rekonstrueerimine

Buss nr 20A

Kadaka puiestee viadukti rekonstrueerimine

Kadaka pst viadukti ehitustööde avalik tutvustus toimub kolmapäeval, 19. juunil kell 17.30 läbi Teams-i keskkonna: https://fb.me/e/1VOtiWKqWT. Kohtumisel tutvustatakse detailsemalt rekonstrueerimisega seonduvat ajagraafikut ja etappe, ajutist liikluskorraldust ja muud töödega kaasnevat olulist infot.