Läti valitsus kiitis heaks määruse läti keele õppevõimaluste laiendamiseks, vahendab Delfi.lv. Kavas on välja töötada ja litsentseerida programm läti keele kui võõrkeele õpetamiseks. Lisaks on plaanis välja koolitada vähemalt seda pedagoogi, kes hakkaks läti keelt õpetama täiskasvanutele.

„Hinnanguliselt suudavad sada pedagoogi tagada läti keele õppimise 4800 inimesele aastas, mis soodustab täiskasvanud välismaalaste lõimumist Läti ühiskonda ja kaasamist tööturule,“ teatas määruse välja töötanud Haridus- ja Kultuuriministeerium.

Määruse väljatöötamisel lähtuti valitsuse tegevuskavast, mis näeb ette ühtse täiskasvanutele suunatud keeleõppe programmi loomist ning täiskasvanute õppeks vajalike pedagoogide koolitamist.

Projekti elluviimist hakkab jälgima siseministeeriumi juurde loodav nõukogu. Projekti maksumus on 615 498 eurot.