Endise missioonisõduri ja praeguse juristi Andrei Vesterineni firma ArmyLaw on kriminaaluurimise all, kuna Vesterinen pakkus teenust ajateenistusest kõrvale hoidmiseks. Vesterinen lubas klientidele, et teenus mahub seaduse piiresse.

Üks Vesterineni klientidest kaebas ta tänavu tarbijavaidluste komisjoni. Klient selgitas, et sõlmis mullu 3. märtsil OÜ ArmyLaw’ga lepingu, mille eesmärk oli vältida seaduslikul alusel kliendi sõjaväeteenistusse kutsumine. Selleks lubas Vesterinen osutada õigusabi dokumentide koostamisel. Teenuse hinnaks määrati lepinguga 2000 eurot.