Kallas märkis, et see, milline on rahvusvahelise kogukonna vastus Venemaa agressioonisõjale Ukrainas, mõjutab mitte ainult Euroopa, vaid kogu maailma julgeolekuarhitektuuri tulevikku. „ÜRO põhikirja ja rahvusvahelise õiguse põhialused nagu suveräänsus, territoriaalne terviklikkus ja agressiooni diskrediteerimine riigivalitsemise tööriistana on kriitilise tähtsusega. Neid tuleb austada nii Ukrainas kui igal pool mujal,“ ütles ta.

Peaminister lisas, et murettekitav on kuulda niinimetatud rahuplaanidest või -algatustest, mis isegi ei maini ÜRO põhikirja põhialuseid. „Peame olema väga ettevaatlikud, et mitte jätta muljet, nagu mõned põhimõtted, eriti Ukraina territoriaalne terviklikkus ja suveräänsus, oleksid teistest kuidagi vähem tähtsad. Nende põhimõtete järgimine on ainuke tee õiglase ja kestva rahuni. Nad peavad olema iga rahuraamistiku keskmes,“ selgitas Kallas.

Kallas osales täna ka inimmõõtme teemalisel arutelul. Peaminister selgitas oma sõnavõtus, et siit samast Šveitsist vaid 2000 kilomeetri kaugusel toimub Venemaa agressioonisõda, mille üks element on jõhker koloniseerimine. „Sageli unustatakse, et Venemaa sõda Ukrainas on ka sõda inimeste, mitte ainult maa pärast,“ rõhutas Kallas. Venemaa eesmärk on süstemaatiliselt hävitada Ukraina identiteeti ja kultuuri. „Selle üks võikamaid näiteid on Ukraina laste süstemaatiline küüditamine,“ ütles Kallas.

Venemaa kontrolli all olevatelt Ukraina aladelt on Venemaale küüditatud ja/või sunniviisiliselt ümber asustatud kümneid tuhandeid lapsi. „On oluline, et rahvusvahelise üldsuse tähelepanu sellel teemal püsiks ja teeksime pingutusi laste tagasi saamiseks. Ka Eesti töötab väsimatult selle nimel, et lapsed naaseksid oma vanemate juurde ja toetab tagasi saadud laste rehabiliteerimist,“ ütles Kallas.

Samuti märkis peaminister, et Venemaa süstemaatilist tegevust Ukraina identiteedi hävitamisel okupeeritud aladel on võimalik tagasi pöörata. „Mida kauem me ootame, seda rohkem elusid hävib. Seetõttu on hädavajalik jätkuv Ukraina sõjaline toetamine, et aidata Ukrainal oma maa vabastada,“ sõnas Kallas.

Eesti peaminister rõhutas ka seda, et Venemaa kuriteod peavad saama karistatud. „Kui Venemaa pääseb karistuseta, jäävadki nende kuriteod korduma. Venemaa juhtkond peab kandma vastutust Ukrainas sooritatud kõige raskemate kuritegude, sealhulgas agressioonikuriteo eest. Eesti jätkab jõupingutusi agressioonikuriteo eritribunali loomiseks,“ sõnas ta.

Jaga
Kommentaarid