Neli juhtumiga kursis olnud isikut kinnitasid Reutersile, et ICC tegelevad Venemaa väidetavate küberrünnakute uurimisega. Küberruumis toime pandud rünnakud võivad piisavate tõendite kogumisel viia vahistamismääruse väljastamiseni.

Ühe ametniku sõnul uuritakse infrastruktuuri vastu korraldatud rünnakuid, mis seadsid ohtu inimelud, viisi elektri- ja veevarustuse katkestusteni, peatasid ühenduse hädaabitöötajatega või katkestasid mobiilsed andmesideteenused, mis edastavad õhurünnakuhoiatusi.

ICC prokurörid teevad koostööd Ukraina meeskonnaga, et uurida alates täiemahulise sissetungi algusest toime pandud rünnakuid, kinnitas ametnik Reutersile.

Teised kaks ICC prokuratuuriga seotud allikat kinnitasid, et uurivad küberrünnakuid Ukrainas. Nad lisasid, et rünnakud võivad ulatuda 2015. aastani.

ICC prokuratuur pole küberrünnakute uurimist ametlikult kommenteerinud, öeldes, et käimasoleva juurdlusega seotud küsimustele ei saa vastata.

Venemaa on küberrünnakute sooritamist varem eitanud. Vene ametnike sõnul on sellised süüdistused katse õhutada Venemaa-vastaseid meeleolusid.

Jaga
Kommentaarid