Kliimaministeerium on hakanud muutma kaevandamiseks sobivate turbaalade nimekirja, mis koostati 2016. aastal. Kuigi ministeerium selgitab, et nimekirja on vaja muuta, lähtudes kliimaeesmärkidest ja uutest teadmistest märgalade tähtsuse kohta, on uues nimekirjas endiselt looduslikke soid ja isegi soid, mille kohta on tehtud kaitsealaks muutmise ettepanek.

„Peaksime tõmbama raiskavale turbakaevandamisele pidurit, aga ikka otsitakse võimalusi, kuidas kaevandusi edasi laiendada,“ ütleb jurist ja ornitoloog Liis Keerberg. „Kaevandajatel on suured varud olemas, aga soovitakse aina uusi rabasid,“ kahetseb looduskaitsja.