Keskerakonna hinnangul ei näe vastu võetud mootorsõidumaks ette mitte ühtegi soodustust, mis kaitseks erivajadustega inimesi, lasterikkaid peresid, vähemkindlustatud inimesi või maal elavaid peresid. „Riigikogus võeti saadikutelt ka võimalus vastavasisulisi muudatusettepanekuid hääletada, kuna koalitsioon sidus kõik muudatusettepanekud kokku,“ selgitas Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

Põhiseaduse mõtte kohaselt peab riik lasterikastele peredele ja puuetega inimestele pöörama oma tegevuses tähelepanu nii õiguse loomisel kui ka rakendamisel. „On vastuvõetamatu, et huvirühmade palvel ja nendega koostöös valminud ettepanekud automaksu õiglasemaks tegemisel sildistati obstruktsioonilisteks ja läbi selle muudeti need sisutühjaks. Käesolevaga näitas koalitsioon selgelt, et neid ei huvita meie kõige nõrgemad ühiskonnaliikmed ja nende toimetulek,“ rääkis Mihhail Kõlvart.

Mihhail Kõlvarti sõnul ei saa muudatusettepanekute tegemine olla pelgalt formaalne, vaid riigikogu liikmel peab olema õigus kasutada kodanikelt saadud mandaati selleks, et seista nende huvide eest, eriti niivõrd laiapõhjaliste eelnõude puhul.

Mihhail Kõlvart meenutas, et ka õiguskantsler Ülle Madise on pööranud tähelepanu eelnõu probleemsusele seoses automaksuvabastuse või soodustuse puudumisega erivajadustega inimestele ja lasterikastele peredele. „Õiguskantsler on märkinud, et Riigikohtust peaks automaksu küsimus läbi käima juhul, kui maksumäär jääb ikkagi nii kõrgeks, et näiteks maal elavad inimesed või suurpered või ka erivajadustega inimesed on sunnitud hädavajalikust autost loobuma,“ lisas ta.