2024. aastal on Eesti rahvaarv 1 374 687. Prognoosi järgi langeb rahvaarv aastaks 2085 167 000 inimese võrra ehk 1,2 miljonile inimesele, mis on sarnane 1960. aastale. Statistikaameti rahvastiku- ja haridusstatistika tiimijuht Terje Trasberg sõnas, et rohkem tasub vaadata prognoosi esimest 20 aastat, mis on ilmselt kõige täpsemad. 2085 aasta rahvaarvu kujunemist saame veel meie ja ootamatud olukorrad mõjutada.

Maakondade rahvastikuprognoos näitab rahvaarvu kasvu ainult Harju- ja Tartumaal. Ülejäänud maakondades rahvaarv mõnevõrra langeb. Kui praegu elab Harjumaal 46 protsenti Eesti rahvastikust, siis aastaks 2050 elab prognoosi hinnangul Harjumaal pool Eesti rahvastikust.