Valitsuse istungil oli täna 16 päevakorrapunkti, millest kiideti heaks 15. Muu hulgas tõi riigisekretär kabinetti aruteluks Eesti seisukohad Euroopa Liidu tippametikohtade täitmise kohta.

„Eesti jaoks on oluline, et vähemalt ühe tippametikoha saaks isik, kes tunneb hästi meie piirkonna sõlmküsimusi ja julgeolekuolusid. Välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja valikul, kellelt ootame välispoliitilist kogemust ja geopoliitilise olukorra head tundmist,“ seisis Peterkopi ettekande tutvustuses.

Seoses äsja toimunud Euroopa Parlamendi valimistega on nimelt peagi vahetumas mitmete Euroopa Liidu institutsioonide juhid: Euroopa Komisjoni president, Euroopa Parlamendi president, Euroopa Ülemkogu eesistuja ning välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja.

Esimene arutelu tippametikohtade täitmise ja protseduuride kohta toimub mitteametlikul Euroopa Ülemkogul 17. juunil ning ametisse nimetamised eeldatavalt 27.-28. juunil 2024 toimuval Euroopa Ülemkogul.