„Hellele heideti ette korduvat, pikaajalist ja tõsist finantsdistsipliini rikkumist. Probleemid on kestnud kaua, neile on korduvalt juhitud tähelepanu, neid on korduvalt arutatud ka ringkonna juhatuses, muutust paremuse suunas pole toimunud,“ ütles Helme. „Palusin erakonna revisjonikomisjonil teha Pärnu ringkonnas revisjon, mille hinnang ringkonna rahaasjadele oli hävitav.“

Tema väitel puudus Kullerkupul eelarvedistsipliin juba pikemat aega, mistõttu lasi ta ringkonnaeelarve sügavasse miinusesse. „Ringkonnale on ette nähtud erakonna poolt eelarvelised vahendid, mille ulatuses saab kulutusi teha. Pärnu ringkond oli 2022. aastal hoolimata pidevatest meeldetuletustest selle summa enam kui 10 000 euroga ületanud. Taolises olukorras külmutas erakonna juhatus Pärnu kulud seniks, kuni võlg on annetuste, liikmemaksude ja igakuise keskkassast lisanduva rahaga tasandatud,“ jätkas Helme. „Selle asemel, et parandada finantsdistsipliini otsustas Helle Kullerkupp viia ringkonna raha paralleelsele arveldusele ning tekitas erakonnast eraldiseisva nö musta kassa. Liikmemakse ja annetusi asuti koguma võimalikult ulatuslikult sularahas, neid ei deklareeritud erakonnale täies ulatuses ja nende üle ei peetud ka korrektset arvestust. See on vastuolus nii erakonna põhikirja, erakondade rahastamise seaduse kui raamatupidamisseadusega.“