„Tusti sild oli niivõrd amortiseerunud, et seda ei ole otstarbekas remontida, mistõttu tuleb ehitada uus sild,“ selgitas Transpordiameti sillaanalüütik Olari Valter. „See andis hea tõuke koostööks kaitseväega. Juba pikka aega on püütud ka eelnevalt leida sobivaid sildu, kuid seni pole seda õnnestunud erinevatel asjaoludel ellu viia. Tusti silla puhul langesid väga paljud asjad kenasti kokku ning seda silda saab kasutada varistamise õppeobjektina.“

„Antud lõhketööde läbiviimine väljaspool kaitseministeeriumi haldusala on hea näide laiapindsest riigikaitsest ja heast koostööst kahe riigiasutuse vahel,“ ütles major Taivo Porval kaitseväe diviisi staabi pioneerijaoskonnast.

Porvali sõnul on kaitseväe pioneeriüksused ja transpordiamet soovinud sellist lõhketööd avalikus keskkonnas läbi viia juba ammu, kuid erinevate asjaolude ning eelkõige sobiva silla asukoha tõttu ei ole õnnestud seda teha. Antud juhul olid sel korral aga kõik asjaolud sobivad kõigile osapooltele, ka ehitajale, kes ehitab uue silla.

„Kuna tegemist on reaalse objektiga tsiviilkeskkonnas, kus lõhketööde ettevalmistamisel peavad kaasnevad kahjud olema välistatud ning lõhketööd ei toimu kaitseväelastele tuttavas keskkonnas, siis lisaks võimaldab silla purustamine lõhkamise teel anda osalejatel hindamatut lõhketööde praktikat, mida igapäevateenistuses ei ole võimalik saada,“ ütles Porval.

Uut silda hakatakse ehitama pärast vana silla lõplikku lammutamist ja koristamist.