Mullu jaanuaris ohutusjuurdluse keskuse (OJK) juhi ameti maha pannud Rene Arikas kaebas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kohtusse, sest ministeerium ei olnud talle töölt lahkudes maksnud ületundidega välja teenitud tasu. Saamata jäi tal ka 14 400 eurot tulemustasu, mida talle lahkumisel lubati.

Ületunnitöö ja öötöö eest on Arikal kaebuse kohaselt saamata jäänud 10 533 eurot. Lisaks nõuab ta lubatud tulemustasu, millele lisanduvad viivis ja õigusabikulud pea 3000 euro ulatuses.