Poolt hääletas enamik julgeolekunõukogu riikidest, sealhulgas USA, Hiina, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa. Erapooletuks jäi ainsana Venemaa. Resolutsioonis kutsutakse Hamasi üles kokkuleppega nõustuma. Iisraeli valitsus on ühest küljest öelnud, et on kokkuleppega nõus, ent samal ajal leiab peaminister Benjamin Netanyahu, et rahu peamine eeldus on Hamasi sõjalise ja haldusvõimekuse hävitamine.

USA suursaadik ÜRO juures Linda Thomas-Greenfield ütles, et mõlemad pooled peaksid lepet ilma lisatingimuste ja viivitusteta täitma hakkama.