„Arutasime kindraliga brittide Eesti jalajälje pikemaid plaane. Millised on Briti armee arengud lähiaastatel ja kuidas seda parimal moel ära kasutada Eesti kaitse tugevdamiseks,“ ütles Pevkur peale kohtumist.

„Samuti tänasin kindral Sandersit isikliku panuse eest Eesti ja Ühendkuningriigi kaitsekoostöös, sealhulgas Briti liitlasvägede Eestis paiknemise tagamisel, mida kinnitas brittide oluline roll hiljutisel õppusel Kevadtorm, kus britid harjutasid kiiret vägede Eestisse toomist õhu kaudu,“ ütles kaitseminister Pevkur.

Mais toimunud õppusest Kevadtorm võttis osa ligi 14 000 ajateenijat, reservväelast, tegevväelast, kaitseliitlast ja liitlasriikide sõdurit. Kevadtormi ajal leidis aset ka Ühendkuningriigi siirmisõppus Swift Response, mille käigus harjutati liitlasvägede kiiret siirmist Eestisse võimaliku eskaleeruva kriisi korral. Selle aasta õppuse käigus sooritas õhudessante Briti armee 16. brigaadi õhudessantüksus koostöös liitlasvägedega Ameerika Ühendriikidest, Prantsusmaalt, Poolast ja Eestist.

Kindral Sanders on olnud Briti maaväe ülem alates 2022. aasta juunist. 2023. aasta oktoobris allkirjastasid kaitseministrid Hanno Pevkur ja Grant Shapps Eesti ja Ühendkuningriigi pikaajalise koostööleppe, milles riigid kinnitavad ühist ambitsiooni panna koostöö vastama uutele NATO kaitseplaanidele järgmise aastakümne jooksul.

Suurbritannia juhitav NATO lahingugrupp paikneb Eestis alates 2017. aastast.