Täna kella 20 seisuga on elektrooniliselt antud 153 848 häält, jaoskondades 102 141 häält. Kõige aktiivsemalt on valimas käidud Tartu linnas – 36,9% neist on juba hääletanud. Tallinna valijatest on oma hääle andnud 35% ja Hiiu maakonna valijatest 31,1%.

Lõplik e-häälte arv selgub homme õhtul, sest pärast valimisjaoskondade sulgemist toimub topeltthääletamise kontroll. Oma e-häält on võimalik muuta veel ka pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades. Kui valija on kasutanud mõlemat hääletamisliiki, jääb kehtima vaid valimisjaoskonnas pabersedeliga antud hääl. Sel aastal on valimisõhtul e-häälte lugemist võimalik valimiste veebilehe kaudu otseülekandes ka jälgida. Ülekanne algab 9. juuni õhtul kell 19 ettevalmistavate tegevustega.

Homme on valimispäev, mil toimub hääletamine ainult pabersedeliga. 377 valimisjaoskonda üle Eesti on avatud kella 9 hommikul kuni kella 20 õhtul. Euroopa Parlamendi valimistel saab valija hääletada ükskõik millises valimisjaoskonna hääletamisruumis üle Eesti.

Kui valijal on tervislikel või mõnel muul mõjuval põhjusel raske valimisjaoskonda kohale tulla, saab ta taotleda kodus hääletamist. Selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele taotlus. Suulise taotluse saab esitada omavalitsuse määratud telefoninumbril pühapäeval kella 9-st kuni 14-ni.

Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi ei tohi avaldada enne hääletamise lõppu kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Riigi valimisteenistus hakkab valimiste veebilehel esialgseid hääletamistulemusi avaldama südaööl, mis ajaks sulgeb viimasena oma jaoskonnad ka Itaalia.

Euroopa Parlamendi valimistel osaleb Eestis 78 kandidaati. Eestil on Euroopa Parlamendis 7 mandaati.