Eestil on oma kuvand.

Aastakümneid on viimistletud sõnumeid, mida välisilmale edastada: toimiv e-riik, värske õhk, nupukad inimesed, malbe loodus. Mainekujundusse on kulunud hea ports raha ja närve – meenutagem kasvõi oksendavaks siiliks ristitud digilaigus rändrahnu, mis rahva seas furoori tekitas.