Euroopa Parlament on üks kolmest Euroopa Liidu institutsioonist, milleta Euroopa, sealhulgas Eesti inimeste eluolu sügavalt mõjutavad otsused ei sünni. Erinevalt riigi parlamentidest ei ole europarlamendi liikmetel aga õigust ise eelnõusid algatada.

Seetõttu peab europarlament leppima sellega, et saab üksnes menetleda ja teha muudatusi Euroopa Komisjonist tulevatele euroliidu elu korraldamise ettepanekutele. Sama teeb liikmesriikidest koosnev Euroopa Nõukogu, mille jõuõlg on võrreldes parlamendiga siiski suurem.