Sotsiaalministeeriumi vastutusalas otsustati vähendada sotsiaalteenuste eelarveid kokku 1 274 815 euro võrra. Sealhulgas otsustati vähendada laste rehabilitatsiooniteenuse eelarvet 200 000 euro ja erihoolekandeteenuste eelarvet 364 815 euro võrra.

Mõlemad valdkonnad on tugevalt alarahastatud ning seda on sotsiaalkindlustusamet ja ministeerium varem ka tunnistanud. Erihoolekandeteenuste järjekorras on 2027 inimest, paljud neist on olnud seal pikka aega. Need on psüühikahäirega inimesed, kes on jäänud oma pere hooldada, kuna riik ei ole olnud võimeline neile teenusekohti tagama. Praegu on ööpäevaringse erihooldusteenuse ootejärjekorras ka näiteks 187 äärmusliku abi- ja toetusvajadusega inimest. Oleme varem kirjeldanud, et teenuseta on jäänud isegi kohtuotsusega teenusele määratud enesele ja teistele ohtlikud inimesed.