Avaldame katke pikemast intervjuust Kristina Kallasega. Pikem usutlus ilmub lähiajal.

Eesti 200-l ei lähe praegu hästi. Öeldakse, et teie olete ainus tõsiseltvõetav minister selle erakonna ridadest. Tagasi erakonna esimeheks tagasi ei kipu?