Viimatised reoveeproovid võeti 13 Eesti linnas 7. mail 24 tunni jooksul. Reoveeuuringute käigus võetud proove analüüsib Eesti kohtuekspertiisi instituut, kes suudab indikaatoruuringute käigus anda väga täpse ülevaate uimastite levimise hetkeolukorrast.

Enim levinud narkootiline aine on Eestis jätkuvalt kanep, mille jääkide tase oli kõikides linnades märksa kõrgem kui veebruaris. Kõige rohkem leidus seda ainet taaskord Tallinna, Narva ja Kohtla-Järve Ahtme linnaosa reovees. Teiste linnadega võrreldes oli kanepi jääke kõige vähem Viljandi, Sillamäe ja Võru reovees.

„Võrreldes maikuu uuringu tulemusi veebruari alguses tehtud uuringuga, võib öelda, et enamikus linnades suurenes kanepi tarvitamine hüppeliselt. Amfetamiini näidud on aga eelneva uuringuga võrreldes üle Eesti vähem kõikunud. Suuremad muutused vaadeldud perioodil olid amfetamiini tarvitamises Paides, Narvas, Sillamäel ja Maardus,“ sõnas justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Andri Ahven.

Seega on amfetamiin Eestis jätkuvalt laialdaselt levinud. Teistest linnadest oluliselt vähem amfetamiini jääke leidus Haapsalu, Viljandi ja Pärnu reovees.

Levikult kolmandal kohal püsib juba mõnda aega kokaiin. Sedagi leidus kõikide vaadeldud linnade reovees, kuid keskmine dooside arv reovees on märgatavalt väiksem kui näiteks amfetamiini puhul. Enim kokaiini annuseid 1000 elaniku kohta tuli välja Rakvere, Tallinna ja Sillamäe reoveest. Võru, Viljandi ja Haapsalu reovees leidus kokaiini teiste linnadega võrreldes oluliselt vähem.

Kanepi tarvitamine suureneb

Tervise arengu instituudi (TAI) teaduri Katri Abel-Ollo sõnul on murekoht kanepi tarvitamise kasv kevadel ja suvekuudel. „Nii eelmise aasta augusti kui selle aasta mai näitajad erinevad märgatavalt sügise ja talve perioodi näitajatest. Kanepi tarvitamise puhul ei tohiks globaalsete trendide ja osade riikide liberaalsema kanepipoliitika taustal unustada, et tegemist on siiski psühhoaktiivse ainega, mis võib soovitud lõõgastuse ja puhkusetunde taustal kaasa tuua ka soovimatuid tagajärgi tervisele ja üldisele heaolule,“ märkis Katri Abel-Ollo.

„Kui rääkida narkootikumide tarvitamisest üldiselt, siis lähenev suvi toob kaasa üle Eesti erinevaid üritusi ja festivale. See seab nii ürituse korraldajad kui ka kohalikud omavalitsused suure surve alla, et sageli üle Eesti kokkutulnud külastajad jõuaksid ka tervelt ja õnnetusteta koju tagasi. Ürituste korraldamise juures saab aina olulisemaks meditsiinipersonali ja korrakaitseametnike olemasolu ja koostöö, et abivajajaid õigel ajal märgata ja narkootikumide kättesaadavust piirata,“ lisas Katri Abel-Ollo tervise arengu instituudist.

Metadooni jääkide näit ei ole veebruarikuu tulemustega võrreldes oluliselt kõikunud. Ootuspäraselt jaotuvad selle aine teistest kõrgemad näidud linnadesse, kus seda kasutatakse opioidisõltuvuse asendusravis. Kõige enam leidus metadooni jääke Narva reovees, sellest kaks korda vähem Tallinnas, Sillamäel ja Kohtla-Järve Ahtme linnaosas. Paide oli ainus linn, mille reoveest metadooni ei leitud.

Metamfetamiini jääke tuvastati linnade reovees väga vähe, ent teistest enam Lõuna-Eestis ehk Valga, Võru ja Tartu reovees. Metamfetamiini ei leitud seekord Maardu, Narva, Paide, Rakvere, Sillamäe ega Viljandi reoveest.

Ka MDMAd ehk ecstasyt leidus linnade reovees pea olematus koguses. Mõnevõrra leiti selle jääke Tallinna, Narva, Paide, Pärnu, Tartu ja Võru reoveest, kus annuste arv 1000 elaniku kohta jäi nulli lähedale.

Uuringusse hõlmatud uutest üliohtlikest psühhoaktiivsetest ainetest leiti alfa-PVP-d seekord Tallinna, Maardu, Rakvere, Sillamäe ja Narva reoveest. Uusi psühhoaktiivseid aineid 3- või 4-MMC-d leidus seekord vaid Võrust võetud reoveeproovides. Muid uusi uuringusse hõlmatud aineid nagu alfa-PHP-d, buprenorfiini, fentanüüli, mitragüniini ja nitaseene ühegi linna reoveest seekord ei leitud.

Nitaseene reoveest ei leitud

TAI teadur Katri Abel-Ollo peab seekordse uuringu olulisimaks positiivseks leiuks, et nitaseene seekord reovees ei leidunud. „Aasta alguses olnud ohusignaalid, et nitaseenid on saadaval ka näiteks tudengilinnas Tartus, tegid valdkonna spetsialistid väga murelikuks. Mai reovee tulemustele tuginedes ei ole nitaseenid õnneks nii levinud, et neid aineid oleks märgata reovees. Samas tuleb nitaseenidega olla äärmiselt ettevaatlik, kuna Eestis on protonitaseeni leitud ka võltsitud musta turu ravimites ja seda tugevatoimelist ainet müüakse vahel ka teiste uimastite nime all,“ tähendas Katri Abel-Ollo.

Justiitsministeeriumi nõunik Andri Ahven tuletab meelde, et uuringu tulemusi võivad tihti mõjutada rahvaüritused just väikestes linnades. „Seejuures ei saa ühegi üksiku uuringu tulemustest teha põhjalikke järeldusi ainete püsitarvitajate hulga kohta. Püsivad mustrid võivad avalduda üksnes pika aja jooksul eri uuringute tulemuste võrdlemisel,“ rõhutas Andri Ahven justiitsministeeriumist.

Uimastite tarvitamine ei ole mitte kunagi ohutu. Nõu uimastitest loobumiseks ning teavet nende mõju kohta saab SIIT.

Justiitsministeeriumi tellitud reoveeuuringute tulemustega saab tutvuda justiitsministeeriumi graafikute kaudu. Uuringu tulemused on kuvatud tarbitud ainete annuste arvu kaudu 1000 elaniku kohta ühes ööpäevas.

Ministeerium tellib reoveeuuringuid alates 2022. aasta algusest neli korda aastas ja need annavad teavet narkootikumide ja psühhotroopsete ainete tarbimisest Tallinnas, Tartus, Narvas, Pärnus, Kohtla-Järve Ahtme linnaosas, Viljandis, Maardus, Rakveres, Sillamäel, Valgas, Võrus, Haapsalus ja Paides. Uuringud valmivad koostöös Eesti kohtuekspertiisi instituudi ja Eesti keskkonnauuringute keskusega.