Lisaeelarve meetmete maht on kokku 183 miljonit eurot. Valitsuse reservi puhul on hinnasilt 39,3 miljonit eurot. Ühe kärpena on välja toodud idapiiri väljaehitamine ning taritu 10 miljonit eurot. Eelnõu seletuskirjas lisati, et ehitusinvesteeringud nihkuvad lihtsalt edasi 2025. aastasse.

PPA idapiiri väljaehituse projektijuht Merle Tikk ütles Delfile, et piiri eelarve on planeeritud aastaid tagasi ning tänaseks on need plaanid täpsustunud. „See tähendab, et käesolevale aastale tegelikult planeeritud töid see 10 miljonit ei puuduta ning kõnealuse raha kasutamine piiri arenduseks ongi vajalik järgmisel aastal.“