Keskerakonna juht sõnas, et põhiseaduse paragrahv 28 sätestab, et lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi erilise hoole all, kuid mootorsõidukimaksu eelnõu ei näe ette neile erisusi.

„Puuetega inimesed on sunnitud autosid ümber ehitama, et saada automaksuvabastust. Olukorra näol, kus kõige nõrgemad ühiskonnaliikmed pannakse palju raskemasse seisu ning seejuures leevendusmeetmeid ei pakuta, on tegemist väga tõsise põhiõiguse riivega,“ täpsustas Mihhail Kõlvart.

„Keskerakonna saadikud tegid eile Riigikogus teisel lugemisel olnud eelnõule olulisi sisulisi muudatusettepanekuid, kuid kahetsusväärsel kombel sidus rahanduskomisjon kõik muudatusettepanekud kokku,“ jätkas Mihhail Kõlvart.

„See tähendab, et saadikutel puudus võimalus eraldi hääletada selle poolt, et maksuvabastust saaksid puuetega inimesed, lasterikkad pered, üksikvanemad, vähemkindlustatud pered või üksi elavad pensionärid. Sellega rikuti selgelt saadikute vaba mandaadi teostamist. Rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni sellekohased selgitused olid paraku üldsõnalised ja vasturääkivad.“

Olukorras, kus Eesti majandus on langenud kaks ja pool aastat järjest ning riigieelarve on miljardi euroga defitsiidis, ei ole Mihhail Kõlvarti sõnul kohane inimesi uute maksutõusudega karistada. „Meie pered ei vastuta Reformierakonna valitsuse ebakompetentse majanduspoliitika ees. Automaks lööb kõige valusamalt vähekindlustatud leibkondi, paljulapselisi peresid, puuetega inimesi, pensionäre ja lisaks maaelanikke.“

„Selle asemel, et maksustada autot omavaid peresid ja võtta tulumaksu pensionäridelt, tuleks ära jätta 550 miljonit eurot maksev tulumaksureform ja kehtestada pankadele ajutine kasumimaks,“ rääkis Mihhail Kõlvart. „Prognoosin, et automaks on alles algus ning pärast Euroopa Parlamendi valimisi tuleb valitsus välja uute maksutõusude ettepanekutega.“