„Viimased aastad oleme näinud, kuidas Eesti mõjutab kogu kontinendi suunda. Vaadake näiteks Ukraina poliitilist ja sõjalist toetamist, Euroopa üha suurenevat sõltumatust Venemaa energiast, digiteemasid. Need kõik on Eesti nägu, sest nende sees on Eesti tegu,“ ütles riigipea. „Mida parem ja tugevam on Euroopa, seda parem ja tugevam on ka Eesti. Ja vastupidi. Selleks tulebki Euroopa Parlamenti valida. Meie teiega otsustame, kui head ja tugevat Euroopat me tahame.“

President Karise sõnul ei ole universaalset soovitust, kuidas otsustada, kelle poolt hääl anda. „Aga proovige vastata, kelle ideed ja loodetavasti ka teod suudaksid Euroopa ja Eesti selles Euroopas tugevamaks teha. Need inimesed on kandidaatide seas olemas. Ja siis hääletage. Hääletage kindlasti, kas arvutis või valimisjaoskonnas. Valige parem ja tugevam Euroopa,“ ütles riigipea.