2022. aasta suvel otsustas Euroopa Parlament toetada Euroopa Komisjoni ettepanekut kuulutada tuumaenergia roheliseks. Sellekohaselt lisati jätkusuutlike investeeringute nimekirja ehk taksonoomiasse nii tuumaenergial kui ka maagaasil töötavad elektrijaamad, kirjutas Delfi Roheportaal. Esialgse ettepaneku tegi Euroopa Komisjon osa liikmesriikide survel.

Survet avaldanud liikmesriikide esirinnas oli Prantsusmaa, mille energiamajanduses on tuumajaamadel väga suur osakaal. Sealne riigile kuuluv energiaettevõte Électricité de France kiitis otsuse heaks. „Tuumaenergia lisamine taksonoomiasse toob investeeringuid nii praegustesse kui ka tuleviku rajatistesse,“ ütles firma asepresident Erkki Maillard.