Uue seaduse järgi ei ole kodakondsuse saamise õigust välismaalastel, kes ei oska elementaarsel tasandil kasahhi keelt, ei tunne Kasahstani põhiseaduse peamiseid põhimõtteid või ei valda ekspertide sätestatud määral riigi ajalugu. Muu hulgas välistab uus seadus kodakondsuse andmise välismaalastele, kes on süüdi mõistetud alaealistevastastes seksuaalkuritegudes. Lisaks keelatakse topeltkodakondsus ja keelu rikkujaid ähvardab Kasahstani kodakondsuse kaotamine.

Kasahstani siseministeeriumi sõnul pole uues korras midagi erilist, kuna sarnased reeglid kehtivad ka Saksamaa ja Türgi kodakondsuse omandamise puhul. Ühtlasi nõutakse riigikeele oskust Venemaa kodakondsust taotlevatelt kasahhidelt. Ometi mõjub see rahvusliku enesekehtestamise samm väljakutsena Vene marurahvuslastele, kes suhtuvad kasahhidesse sageli rassistlikult ja arvavad, et Kasahstan võlgneb enda koloniseerimise eest venelastele tänu.