DOXA leidis, et alates täiemahulise sõja algusest 2022. aastal on Vene võimud küüditanud lapsi Donetski oblasti okupeeritud osa lastekodudest ja internaatkoolidest Venemaale Rostovi oblastisse, kus neid on külastanud Rostovi ja Novotšerkasski metropoliit Merkurius (Igor Ivanov), kes rääkis neile Vene õigeusu kirikust ja veenis end ristida laskma.

DOXA ja Kidmapping leidsid veel, et Donetski ja Luhanski oblasti okupeeritud osadest küüditatud lapsed majutati Vene õigeusu kiriku varjupaikadesse Voroneži oblastis, kus vaimulikud ja nendega seotud ametiisikud korraldasid lastele „sõjalis-patriootlikke“ üritusi, et õhutada Vene-meelseid ja Vene õigeusu kiriku meelseid tundeid ning lõigata lapsed ära nende Ukraina identiteedist.

ISW on varem hinnanud, et Vene õigeusu kirik on Kremli Ukraina okupeerimise plaani elluviimise üks vahendeid ning see näib kehtivat ka Venemaa jõupingutuste kohta Venemaale küüditatud laste venestamiseks.

Kremli ametisse määratud Venemaa laste õiguste volinik Maria Lvova-Belova, kelle kohta on rahvusvaheline kriminaalkohus (ICC) väljastanud vahistamismääruse tema rolli eest Ukraina laste küüditamisel, on abielus Vene õigeusu kiriku preestriga. Lvova-Belova on koos abikaasaga ise adopteerinud Mariupolist küüditatud Ukraina lapse, mis toob esile Vene õigeusu kiriku ja Kremli ametiisikute isikliku seotuse Ukraina laste küüditamisega.

ISW hinnang on jätkuvalt, et Ukraina laste küüditamine, eesmärgiga hävitada selliste venestamisprojektide kaudu nende Ukraina identiteet, kujutab endast genotsiidivastase konventsiooni rikkumist. See keelab nimelt laste üleviimise ühest grupist teise põhjendusel, et see on genotsiidiakt.

Jaga
Kommentaarid