Eile tuli riigikogus esimesele lugemisele EKRE eelnõu, mille eesmärk oli tagada, et pornograafilise sisuga teoste pakkumine peab olema korraldatud viisil, mis ei võimalda alaealistel selliste teostega tutvuda nagu sätestab pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus. Kuigi riigikogu lükkas eelnõu tagasi, on Euroopa Liidul endal juba kavas alaealiste ligipääsu pornograafiale piirata.

Aprilli alguses EKRE poolt algatatud eelnõu seletuskirjas on välja toodud, et Eestis kehtib juba pornograafiliste materjalide leviku reguleerimise seadus, mille järgi ei tohi sellised materjalid alaealistele kättesaadavad olla. Kui poes peab müüja pornograafiliste materjalide ostja vanuse tuvastama, siis veebilehtede puhul reaalseid vanusepiiranguid kehtestatud ei ole.