Kuna Euroopast on viimastel aastatel käinud üle mitu kriisi, on arutatud, kas Euroopa Liidu eelarvereegleid peaks lõdvendama või peaks nende täitmisse suhtuma leebemalt. Eelarvepuudujääk peaks jääma 3% piiresse SKP-st, sest vastasel juhul ähvardavad reeglit rikkuvat riiki menetlus ja rahalised sanktsioonid.

„Meil on suur riigieelarve defitsiit ja kaitsekulusid on tulnud suurendada. Seda oleme selgitanud nii mina kui ka Kaja Kallas. Suurte kriiside ajal tekkinud augu peame ära lappima ja samal ajal jõuliselt kaitsekulutusi suurendama,“ rääkis rahandusminister Mart Võrklaev saates „Vilja küsib“.