Hääletamissedeliga hääletanuid on 8334, interneti teel tegi oma valiku 17 656 inimest.

Tallinna 26 jaoskonnas käis valimas 4032 inimest ja Tartu 11 jaoskonnas 1072 inimest.

E-hääletamine kestab ööpäevaringselt kuni laupäeva, 8. juuni õhtuni kell 20. Kuni neljapäevani saab valdade ja linnade ning Tallinna linnaosade keskustes hääletada kella 12-st 20-ni. Valimisnädala reedest pühapäevani on avatud kõik 377 valimisjaoskonda üle Eesti. Valimispäeval, 9. juunil on avatud kõik valimisjaoskonnad kella 9-st 20-ni. Valimisjaoskondade kohta saab rohkem infot aadressil www.valimised.ee.

Eelmisel nädalal toimus hääletamine Eesti välisesindustes. Kokku andsid püsivalt välisriigis elavad või seal ajutiselt viibivad hääleõiguslikud kodanikud 523 häält.