Eelnevalt otsuse vormistamisest teatanud Hispaania ja Iiri valitsused toonitasid, et samm ei ole suunatud Iisraeli vastu ja konfliktis nad poolt ei vali, ent loodavad sellega rahu lähemale tuua. Juba 2014. aastal teatas tunnustamisest Rootsi.

Sarnaselt teistele idabloki riikidele „tunnustas“ Sloveenia palestiinlasi juba enne raudse eesriide langemist, ent Jugoslaavia koosseisus langetatud otsust enda jaoks siduvaks ei peetud. Sama lugu on okupatsioonist vabanenud Kesk-Euroopa riikidega. Küll aga peavad NSVL-i ajal antud lubadust kehtivaks Venemaa ja Valgevene.

Kaart järgneb pärast maksumüüri.