Eesti väitlusseltsi kohtunik Kristin Parts:

Nagu Indrek Tarand ütles, oli selles debatis maailmavaatelist vastandumist vähe ja seetõttu kuulsime rohkem valija harimist loengu näol kui debatist oodatavat väitlust. Seetõttu oli väitluse võitja selgitamine kohtunikele keeruline. Samas on mõlemal osalejal sellises debatis võrdsed võimalused võtta tähelepanu, anda selgemaid põhjendusi ja tõestusi.