Julgeolekuteenistuse teatel on Iraan võtnud viimasel ajal sihikule teiste riikide huve Rootsis, eelkõige Iisraeli.

„Julgeolekuteenistus võib nüüd kinnitada, et Rootsi kuritegelikud võrgustikud on Iraani kasutatavad volinikud,“ ütles Rootsi julgeolekuteenistuse vastuluure juht Daniel Stenling pressikonverentsil.

„See puudutab suuresti rünnakute kavandamist ja katseid Iisraeli ja juutide huvide, eesmärkide ja tegevuste vastu Rootsis,“ ütles ta ja lisas, et agentuur näeb „sidemeid kuritegelikes võrgustikes olevate kuritegelike isikute ja nende isikute vahel, kes on seotud Iraani julgeolekuteenistustega“.

„Me näeme seda seost ja see tähendab ka seda, et peame tegema palju rohkem rahvusvahelist tööd, et kuritegudeni jõuda ja suuta neid ära hoida,“ ütles Stenling.

Rootsis on aastaid olnud probleeme jõuguvägivallaga ja nad värbavad sageli teismelisi sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevate sisserändajate naabruskondadest.

Pärast arvatavat tulistamisjuhtumit Iisraeli Stockholmi saatkonna juures mais ja lõhkekeha avastamist sama saatkonna juurest jaanuaris suurendas Rootsi politsei turvalisust riigis asuvate Iisraeli ja juutide kogukondade ümber. Mõlema juhtumiga seoses ei ole kedagi vahistatud.

Julgeolekuteenistus keeldus jagamast täpsustusi rünnakutest, kuid Iisraeli ametnik kinnitas Reutersile, et jaanuaris toimunud juhtumi pani toime kuritegelik jõuk Iraani nimel.