Sepa veehaare annab Tartu joogiveetoodangust umbes 10 protsenti, puudutatud on Variku linnaosa, Tammelinn ja Ränilinn.

„Nendes linnaosades võib esineda vähesel määral bakterioloogilist jääkreostust. Nendes linnaosades on soovitatav enne joomist vett keeta. Teiste Tartu piirkondade veetarbijaid see oht ei puuduta, kuid seoses vee ümbersuunamisega võib esineda hägusust ja rõhu kõikumisi,“ märkis ettevõte.

Sepa veehaare on alates 29. maist, kui esmased kõrvalekallete märgid saabusid, joogiveesüsteemist välja lülitatud. Vesi tagatakse tarbijatele teistest veeallikatest.

Eelmine seireanalüüs tehti Sepa joogiveepuhastis 20. mail ja siis olid analüüsid korras. 28. mail võetud seireanalüüside kinnitatud tulemused selguvad täna, kuid laborist tulnud info põhjal võttis Tartu Veevärk kohe kasutusele ennetavad meetmed.

Saastunud vee joomine võib põhjustada oksendamist, iiveldust, kõhuvalu, kõhulahtisust ja palavikku. Haigussümptomite esinemise korral tuleks võtta ühendust arstiga.

Tartu Veevärk palub lähipäevadel joogivee kastmiseks kasutamist piirata.

AS Tartu Veevärk juhataja Toomas Kapi sõnul on viga tuvastatud, kuid Sepa veehaarde erinevate tehniliste ahelate kontroll ja puhasti läbipesu jätkuvad ning puhasti jääb käigust välja nii kaua, kui väljuv vesi vastab nõuetele. Ropka veehaarde väljundtoru ja lähivõrku kloreeritakse.

Veereostuse ohust puudutatud linnaosades – Variku, Tammelinn ja Ränilinn - võib veevärgi sõnul tunda nõrka kloorilõhna vees. Vesi on asendatud teiste allikate veega. Vee kvaliteedi seire jätkub ning reedel võetakse võrgust uued analüüsid.