Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas toetada ettepanekut tõsta uue tubakatoote teate läbivaatamise tasu 5000 euroni.

Selle muudatusettepaneku tegi praegu riigikogus lugemisel oleva tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduseelnõu kohta Eesti 200 fraktsioon. Sotsiaalministeeriumi pakutud esialgne riigilõiv oli 740 eurot ja see oli mõeldud tasuna terviseameti tehtud töö eest, iga uue toote ohutuse kontrolli eest. Seni pole Eesti ainukese euroliidu riigina tubakatootjatelt mingit lõivu küsinud, kuigi tubakadirektiiv annab selleks võimaluse.