Iva töötas hiljemalt 2017. aastast kaitseväes. Tema viimatised ametiülesanded olid 1. jalaväebrigaadi Kalevi jalaväepataljoni tagalas järelevalve ja varaliste väärtuste liikumise eest vastutamine.

Vanemveebel Ivale oli antud ka tankimiskiip, mida ta süüdistuse kohaselt 2022. aasta märtsist tänavu veebruarini eriti kurjasti ära kasutas. Kaks aastat tagasi märtsis pani ta kõrvale näiteks üle 1700 liitri diislikütust, mis toonase hinna järgi oli üpriski soodne: 1,17144 eurot liitri eest ja varastatu väärtus kuu kohta oli pisut üle 2000 euro. Sama hinnaga tankis ta diislikütust ka aprillis, mais, septembris ja oktoobris. Novembris oli liitri hind tõusnud 1,70748 euroni, kütust omastas ta sel kuul 1307,13 liitrit, koguväärtusega üle 2200 euro.