Viimasega nõutakse, et Peters oma ametikohalt vabastataks. Üleskutse algataja Reigo Tõnisson selgitab seal, et osakonnas olla vahetunud palju töötajaid. „Mitu inimest on viibinud pikaajalisel haiguslehel ning lahkunud töölt osakonnajuhi ebaprofessionaalse juhtimisstiili ja emotsionaalselt vägivaldse suhtlemismaneeri tõttu. Vallavalitsus vajab osakonnajuhti, kes oskab meeskonna hästi toimima panna ja osakonnale seatud ootusi täita,“ ütleb ta.

Tõnissoni sõnutsi on Petersi hallatavates valdkondades viidud muudatusi läbi kogukonda lõhestavalt, kiirustades ja ebaprofessionaalselt. „Paljud vallaelanikud tunnevad, et trend on halvenemise, mitte paranemise suunas.“