Ausat konkurentsi on erakonna hinnangul vääranud asjaolu, et tagasivalimise poole püüdlevate eurosaadikute kampaaniakuludeks on kasutatud Eesti erakonnaseaduse kohaselt keelatud annetusi juriidilistelt isikutelt – Euroopa Parlamendi fraktsioonidelt. Erakondade Rahastamise Järelevalve komisjon (ERJK) on probleemile tähelepanu juhtinud, kuid ei ole nõudnud annetuste tagastamist enne valimispäeva, põlistades Parempoolsete hinnangul seeläbi ebaausate võtetega saadud eelised.

Erakond taotleb riigikohtult, et kuni Riho Terras, Urmas Paet, Jana Toom, Marina Kaljurand, Sven Mikser, Jaak Madison ja Margus Tsahkna ei ole neile juriidiliste isikute tehtud keelatud annetusi täies mahus ja kohtule tõendatult tagastanud, tuleb nende valimiskampaania peatada. Alternatiivina võib kohaldada muid kohtu poolt asjakohaseks ja vajalikuks peetavaid abinõusid.

Oma teguviisi seadusevastasust on tunnistanud ka mõned keelatud annetusi vastu võtnud poliitikud, lubades annetused tagastada. Teadaolevalt pole seda aga seni tehtud ja on vähetõenäoline, et raha makstaks tagasi enne valimiste lõppu, leiavad Parempoolsed.

„Demokraatia saab tõeliselt, põhiseaduse vaimus töötada vaid siis, kui valimised on legitiimsed, pettusevabad selle sõna kõige laiemas tähenduses,“ selgitas erakonda esindav advokaat Mart Parind. „Demokraatia toimimiseks on vältimatult vajalik, et erakondade vahel valitseks aus konkurents,“ rõhutas ta.

Isegi kui keelatud annetuse saanud poliitik pärast valimiste lõppu tagastab selle annetuse, mida vahepeal kasutati valimisreklaami ostmiseks, või kui tema eksimus päädib haldusliku sanktsiooni või väärteokaristusega, ei muuda see valimistulemusi. Selline olukord rikub Parindi hinnangul seadusekuulekalt käitunud erakondade põhiõigusi võrdsele kohtlemisele ja kandideerimisele kallutamata konkurentsis.

„Antud olukord on vastuolus nii põhiseaduse kui Euroopa Liidu õigusega. Taotleme Riigikohtult, et see tunnistaks põhiseadusvastaseks tänase olukorra, mis muudab valimisreeglite rikkumise isegi kasulikuks ja teeb õiguskuulekast käitumisest konkurentsipuude,“ tõdes Parind. „Alustuseks aga palume Riigikohtul rakendada esialgset õiguskaitset. Valimiste legitiimsuse huvides tuleb tegutseda kohe: mida päev edasi, seda keerulisemaks muutub „poliitilise dopingu“ tarvitajate saadud ebaausa eelise neutraliseerimine ja Eesti demokraatia kaitsmine,“ rõhutas ta.

See samm on Parindi sõnul äärmiselt oluline, sest tänavustel valimistel välja kujunenud olukord ei ole kooskõlas demokraatia põhimõtte ja selle erinevate tähendustega. „Demokraatia ei saa soovitult toimida, kui erakondade vaheline valimisvõitlus on kallutatud, nõnda et mõned jõud saavad sellest ebaausa eelise ja see eelis jääbki faktiliselt kehtima,“ täpsustas ta.

Valimiskampaania peatamine tähendab Parindi sõnul, et keelatud on neid kandidaate puudutava valimisreklaami levitamine ja näitamine mistahes kujul, mahus, kohas ja isiku poolt ning nendele kandidaatidele seoses 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistega avaliku nähtavuse andmine mistahes kujul, mahus, kohas ja isiku poolt.