Muudatuste eesmärk on luua ühtne kiiruspiirangute süsteem, mis vastaks praegustele liiklus- ja keskkonnatingimustele, vahendab Iltalehti. Praegu kehtiv juhend pärineb 2009. aastast, kuid pärast selle koostamist on Soomes kehtima hakanud uus liiklusseadus.

Ameti koostatud kiiruspiirangujuhend ei määra otseselt üksikute teelõikude piiranguid, vaid raamistiku, kuidas piirkondlikud teehoolduse eest vastutavad keskused peaksid kiiruspiiranguid kehtestama.

Enim muudetakse kiiruspiiranguid neil teelõikudel, kus maksimaalne lubatud kiirus on 100 km/h. Selliseid teid on ligikaudu 1800 maanteekilomeetri ulatuses. Neil langeb tunnikiiruse limiit sajalt kilomeetrilt 80-le.

Amet selgitas pressiteates, et muudatust rakendatakse teedel, kus on suurenenud õnnetuste oht. Sellisteks on alla seitsme meetri laiused kitsad teed ja tiheda liiklusega teelõigud, kus laupkokkupõrgete oht on suurenenud.

Muudatusi tehakse üle Soome, kuid kilomeetrite arvestuses on need enim koondunud Lapimaale ja Pohjanmaale.

Lisaks käivitatakse osal teelõikudel katseprojekt, mille eesmärk on koguda teavet 90 km/h piirkiiruse ohutusmõjude hindamiseks. Amet märkis, et Soome tingimustes pole selle piirkiiruse ohutusmõjusid uuritud.