Seni on sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuste eest tasunud suures osas Euroopa Sotsiaalfond (ESF). Nüüdseks on see raha otsakorral ja riik peaks teenuste eest ise riigieelarvest maksma hakkama.

Samal ajal aga plaanitakse uut reformi, et Euroopast ikkagi raha saada. Valminud on seaduse väljatöötamise kavatsus (VTK), mille järgi on kavas senised rehabilitatsiooniteenused praegusel kujul kaotada ja midagi uut välja nuputada. Kuid see, mida täpsemalt nende asemele luuakse, pole siiani selge.