Koop rääkis, et siseministeerium on Eestis kõige rohkem kärbitud ja reformitud ministeerium. „Teistel on enda seest selliseid ressursse üleväljakärpe puhul palju kergem leida, meie puhul pole üleväljakärbe absoluutselt õiglane. Pluss me oleme riigikaitseline, mis tähendab seda, et me kärbime riigikaitseasutust. See on täielik absurd ja vastuolus kogu maksupoliitikaga. Täna öeldakse, et me tõstame makse just riigikaitse tarbeks.“

Koop nentis, et päästjate palgakokkulepe on siiani täitmata. Mai keskel kirjutas ta arvamusloos, et kuigi päästjate palka eelmisel aastal tõsteti, jäi see ikkagi alla keskmisele palgale, ning kuna selle ja ka järgmise aasta puhul on räägitud riigiteenistujate palkade külmutamisest, siis jõutakse tagasi samasse punkti, kus oldi enne palgatõusu.

Ta nentis, et kui nii läheb, hakkavad inimesed jälle päästeametist lahkuma ja see viib päästevõime alla. Ta rääkis, et päästeametis oodatakse ka töö- ja puhkeajaseaduse tagasi muutmist, sest suurtele päästesündmustele on selle tõttu ülikeeruline inimesi juurde tuua. Lisaks ütles ta, et kuna päästeametis palju kärpekohti enam ei ole, siis hakatakse ilmselt päästekomandosid sulgema.

Küsimuse peale, mida päästjad teevad, kui tõesti kärpima hakatakse, vastas Koop, et üle 500 elukutselise päästeteenistuja, kellel on ka sõjaaja ülesanded ning kes kuuluvad lisaks vabatahtlikesse päästekomandodesse, on öelnud, et nad lõpetavad vabatahtliku tegevuse ära.

Koop nentis, et kuigi päästjad seaduse järgi streikida ei saa, siis juhul, kui kärpima hakatakse, on aktsioonid siiski plaanis. „Kindlasti teeme mingid piketid, kindlasti toome need sõnumid ka avalikuks ja loodame väga, et meedia neid objektiivselt kuvab. Mõne päeva taguses Delfi juhtkirjas pani keegi väga tõsiselt mööda. Seal öeldi, et Läänemets vassib. Noh, kas Läänemets vassib või ei vassi, seda teab Läänemets ise. Aga seal räägiti sellest, et sõjaväe või armee jaoks on olukord muutunud, ent siseturvalisuse jaoks ei ole. Ta eksib täiesti sügavalt: ka meie valmistume täpselt samamoodi kõige ohtlikumaks kriisiks nagu kaitsevägi.“