USA võimud kahtlustasid Ukraina kodanikku Romanjukki Venemaale kehtestatud kaubandussanktsioonide rikkumises. Jutt käis mitmest kuriteost, näiteks salakaubaveost, kuritegelikust kokkuleppest ja rahvusvahelisest rahapesust.

Kriminaalasja tuumaks on koordinaatlihvimispingi ebaseaduslik toimetamine Venemaale. Tegemist on kahesuguse kasutusega kaubaga, mida saab pruukida nii tsiviil- kui sõjalisel otstarbel, sealhulgas abivahendina tuumarelvade või muude tuumalõhkeseadmete tootmisel. USA ei luba sellist strateegilist kaupa Venemaale müüa, küll aga võib seda teha Euroopa Liidu liikmesriikidesse.