DelfinGroupi aktsiate avaliku pakkumise märkimisperiood algab 20. mail 2024 kell 10.00 ja lõpeb 3. juunil 2024 kell 15.30. Aktsiaid saab osta kõigis Balti jaepankades, mis pakuvad aktsia- ja investeerimisteenuseid. Aktsiaid pakutakse hinnaga 1,09 eurot aktsia kohta, mis on 12,8% madalam kui keskmine börsihind viimase kolme kalendrikuu jooksul. Kõrvutades pakkumishinda ettevõtte viimase 12 kuu dividendimaksetega (arvestades ka planeeritavat dividendimakset juulis), oleks aktsia dividenditulu 8,3%.

Avalikul pakkumisel aktsiaid müüv Aigars Kesenfelds on laia haardega Läti investor, kellel on investeeringuid ka Eestis.

Eelseisvad dividendimaksed pakuvad kiiret tootlust

Planeeritud dividendidele on õigus kõigil aktsionäridel – ka neil, kes soetavad aktsiaid äsja alanud pakkumises. Ettepanek, mis tuleb kinnitamisele eelseisval iga-aastasel aktsionäride üldkoosolekul, näeb ette 0,0088-eurost kvartaalset dividendi ja 0,0178-eurost aastadividendi aktsia kohta. Need kaks makset summeerituna moodustavad 0,0266 eurot aktsia kohta. Lõplikud otsused planeeritud dividendimaksete osas tuleb veel aktsionäridel heaks kiita iga-aastasel üldkoosolekul 30. mail 2024.

Müüjad jäävad suuraktsionärideks

Müüjateks on kaks DelfinGroupi suuraktsionäri, ettevõtted ALPPES Capital ja Curiosity Capital, kes koos teiste seotud üksustega omavad pea 47% DelfinGroupi aktsiatest. Pakkumise baasiks on kuni 8 985 000 DelfinGroupi aktsiat, mis moodustab 19,8% kogu ettevõtte aktsiakapitalist. Aktsionärid otsustasid müüa aktsiaid avaliku pakkumise kaudu, kuna suurema hulga aktsiate müümine börsil ei pruugi olla teostatav madala likviidsuse tõttu. Müüjad on Kesensfeldi perekond, kes pakub avalikult müügiks umbes poole oma praegusest koguosalustest, samas kui ülejäänud osa teeb neist endiselt suuraktsionäri. Lisaks kehtib müüjatele lukustusperiood, mis keelab müüjatel ülejäänud aktsiate müümise peaaegu kaheks aastaks. Praegused omanikud kasutavad müügist saadud tulu uute ärisuundade arendamiseks DelfinGroupi omast erinevates ärisektorites.

Tugevad finantstulemused

Pakkudes innovaatilisi lahendusi ja arendades jätkusuutlikke tehnoloogiaid, on Läti ettevõte DelfinGroup kasvanud käesoleva aasta esimeses kvartalis kõigis ärisegmentides. Ettevõtte tulu tõusis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga esimeses kvartalis 26% ehk 14,3 miljoni euroni.

DelfinGroup on olnud kasumlik iga aasta alates 2010, tagades samal ajal pidevalt kõrged kasvumäärad. Ettevõte demonstreerib ka konkurentsivõimelist sooritust börsil, pakkudes investoritele head dividenditulu ja säilitades kasvupotentsiaali.

DelfinGroup tagab investoritele regulaarse sissetuleku oma ainulaadse dividendipoliitika kaudu Balti turul. Selle tulemusel on aktsionärid saanud igal kvartalil kuni 50% ettevõtte kasumist dividendidena. Ettevõtte 2023. aastal tehtud dividendimaksete alusel on DelfinGroup maksnud dividende 3,3 miljonit eurot ehk 0,0729 eurot aktsia kohta.

DelfinGroupil pole Eestis äritegevust, kuid 72,4% ligi 8900 aktsionärist on Eesti füüsilised isikud ja firmad.

Kuidas pakkumises osaleda?

• DelfinGroupi aktsiaid saab osta 20. maist kell 10.00 kuni 3. juunini kell 15.30.

• Täpsemat teavet pakkumistingimuste ja prospekti kohta koos sammsammuliste juhistega leiate siit.

• DelfinGroupi finantstulemuste ja muu teabe kohta leiate infot siit.

Analüütikud: aktsiahind ei ole peegeldanud ettevõtte edu

Märten Kress (dividendinvestor.ee)

„Järgmised pea kaks aastat on neil kahel suuraktsionäril edaspidine aktsiate müügi keeld. See on oluline info just nimelt väikeinvestori jaoks. Olgem ausad, ettevõtte aktsia hind börsil ei ole teps mitte peegeldanud ettevõtte ärilist edulugu. Nüüd saime vähemalt kinnitust, et uusi müüke nende suuromanike poolt pole oodata, ja ehk väljendub see edaspidi ka ettevõtte aktsia hinnas.“

Jaak Roosaare

„Kõik numbrid, mis aruannetest vastu vaatavad, on head ja tõusvas trendis. Ettevõtte käive on perioodil 2021–2023 enam kui kahekordistunud (25 miljonilt enam kui 50 miljonile eurole), kasum kasvanud 4 miljonilt 6,6 miljonile ning dividendid kasvanud 2,2-lt 3,5 miljonile. Ettevõte maksab ühena vähestest Baltikumis kvartaalset dividendi, mis on samuti kasvanud. Ainukene number, mis ajas on kahanenud, on ettevõtte aktsia hind...“

Tegemist on finantsteenuse reklaamiga. AS ALPPES Capital ja SIA Curiosity Capital poolt pakutavate AS-i DelfinGroup aktsiate avalike pakkumiste kinnitatud prospektid on avaldatud veebilehel uzraudziba.bank.lv. Prospektide kinnitamist ei käsitleta aktsiate ostuettepaneku või pakkumisena. Vajadusel pea nõu spetsialistiga. Enne pakutavatesse aktsiatesse investeerimist tutvu tähelepanelikult prospektidega, et mõista võimalikke riske ja kasusid. Varasem tootlus ei näita tulevasi tulemusi.

Jaga
Kommentaarid