See hõlmab isikuid, kes vastutavad kodanikuühiskonna ja rahumeelse kogenemise vabaduse mahasurumise eest vägivalla- ja hirmutamiskampaania abil, öeldakse USA välisministeeriumi veebilehel kirjas olevas avalduses.

„Viimastel kuudel on valitsev erakond Gruusia Unistus välja arendanud ja vastu võtnud „välismõju“ seaduse, mis lämmatab ühinemis- ja väljendusvabaduse, stigmatiseerib Gruusia kodanikke teenivaid organisatsioone ning takistab sõltumatuid meediaorganisatsioone, mis teevad tööd grusiinidele ligipääsu andmiseks kõrge kvaliteediga informatsioonile. Kui Gruusia kodanikud on väljendanud seadusele vastuseisu, oleme me näinud selgeid märke hirmutamiskampaaniast ja vägivalla kasutamist rahumeelse erimeelsuse väljendamise mahasurumiseks. Nii „rahvusliku julgeoleku seadus“ kui ka seadusliku erimeelsuse väljendamise mahasurumiseks vägivalla kasutamine õõnestavad Gruusia demokraatiat ja põhivabadusi, millele Gruusia rahval on õigus, ning on vastuolus Gruusia ammu välja kuulutatud eesmärgiga, mis kajastub tema põhiseaduses – Euro-Atlandi integratsiooni ja strateegilise partnerlusega Ühendriikidega,“ teatas Blinken.

Avalduses öeldakse, et USA toetus Gruusia demokraatiale on pikaajaline ja kahepoolsete suhete alus. Blinken hoiatas, et kõik, kes õõnestavad Gruusias demokraatlikke protsesse või institutsioone, sealhulgas oktoobrikuiste valimiste eel, ajal ja järel, võivad jääda ilma õigusest saada USA viisa. See võib puudutada ka nende isikute perekonnaliikmeid.

„Ma käivitan täna Ühendriikide ja Gruusia kahepoolse koostöö põhjaliku ülevaatuse. Me jääme lootma, et Gruusia juhid vaatavad seaduseelnõu uuesti läbi ja astuvad samme oma riigi demokraatlike ja Euro-Atlandi püüdlustega edasiliikumiseks. Meie riikide vahelisi suhteid üle vaadates võtame me arvesse Gruusia tegevust, otsustades enda oma,“ teatas Blinken.