Hoolimata toetuse vähenemisest on Isamaa toetus (22%) ka maikuus kõrgem kui teistel erakondadel. Mais on Isamaa järel teiseks kõrgeima toetusega erakonnaks tõusnud Sotsiaaldemokraatlik Erakond (19%).

Ülejäänud erakondade toetusnäitajad võrreldes aprilliga oluliselt muutunud ei ole.

Esikahele järgnevad Reformierakond (17%) ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (16%) – veel aprillis oli nende erakondade toetus kõrgem kui SDE-l. Parlamendierakondadest kõige madalam on Keskerakonna (8%) ja Eesti 200 toetus (6%).

Parlamendivälistest erakondadest on kõrgeim Parempoolsete toetus, mis küünib maikuus valimiskünnise piirimaile (5%). Eestimaa Rohelisi toetab 2%, erakonda KOOS samuti 2% ning muid erakondi kokku 1% valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest. 2% annaks hääle üksikkandidaadile.

SDE toetuse suurenemine on maikuus kergitanud ka koalitsioonierakondade kogutoetust (aprillis 37% ja mais 42%), samas kui opositsioonierakondade kogutoetus on Isamaa toetuse kahanemise mõjul vähenenud (aprillis 52% ja mais 46%). Parlamendiväliste erakondade kogutoetus oli aprillis 7% ja mais 10%.

Maikuine küsitlus toimus 9. – 21. mail 2024. Üle-eestiliselt küsitleti 897 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest 50% koguti telefoni- ja 50% veebiküsitlusega. Erakondade toetusnäitajate arvutamisel on aluseks võetud valimiseelistust omavad vastajad.