Viimastel nädalatel on palju räägitud riigieelarve miinusest ja lisaeelarve vastu võtmisest. Selle aasta riigieelarve kulud kokku on natuke alla 18 miljardi euro, samal ajal tulud on veidi alla 17 miljardi euro. Tulude ja kulude vahe on umbes 880 miljonit eurot. Vaadates ministeeriumite valitsemisalade kulusid selgub, et Eesti 11-st ministeeriumist viie kulud ületavad miljardi euro piiri.

Kaugelt kõige suurema kuludereaga on sotsiaalministeeriumi valitsemisala 7,2 miljardi euroga. Sellele järgneb majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi oma 1,4 miljardiga ning kliimaministeeriumi 1,2 miljardiga.