Eelmise kümnendi keskpaigas alanud põgenike ja teiste migrantide vool tekitas üle Euroopa suuri poliitilisi pingeid ning need pole tänaseni vaibunud. Senini tuleb regulaarselt uudiseid Vahemerd ületavatest laevadest, aga ka nendega juhtunud traagilistest õnnetustest, milles hukkub sadu inimesi.

Sellest teemast sai hiljuti taas ka Euroopa poliitikavaidluste tulipunkt. 10. aprillil võttis Euroopa Parlament vastu migratsiooni- ja asüülipakti, mille järgi tugevdatakse piirikontrolli, luuakse selgemad ja efektiivsemad saabujatega seotud menetlemise reeglid, tõhustatakse rahvusvahelist koostööd ja antakse rohkem raha teemaga tegelemiseks. Hoolimata sellest on immigratsiooniküsimus ka edaspidi eurodebattidel valus teema ning rände vastu vaenulikumalt meelestatud parteide ja poliitikute leivanumber.