Samas lisas ta, et vastasseisu tase regioonis nõuab samme riigi julgeoleku tagamiseks, vahendab News.ru.

„Ei, midagi poliitilist siin ei ole, kuigi ka poliitiline olukord on sellest ajast tõsiselt muutunud. Vaadake, kui palju eskaleeritakse pinget, milline on vastasseisu tase, eriti Läänemere regioonis. Loomulikult nõuab see meie vastavatelt ametkondadelt vastavaid samme meie julgeoleku tagamiseks,“ lausus Peskov.

Venemaa kaitseministeerium tegi ettepaneku muuta ühepoolselt Läänemerel riigi merepiiri, vahendab The Moscow Times. Seda on plaanis teha Soome ja Leedu merepiiride arvelt.

Venemaa territoriaalmereks võiks kuulutada osa Soome lahe idaosas asuvast akvatooriumist, lisaks Kaliningradi oblasti linnade Baltiiski ja Zelenogradski piirkonna, märkis kaitseministeerium. Täpseid koordinaate eelnõus ei toodud.

Kõnealused koordinaadid asuvad Narva jõe „põhjasissepääsu neeme lähedal“, samuti Jähi, Sommersi, Suursaare, Ruuskari, Väike Tütarsaare ja Vigrundi saarte piirkonnas. Leedu aladel tahetakse territoriaalmereks kuulutada alasid Kura sääre, Tarani neeme, sellest lõuna pool asuva neeme ja Wisła maasääre piirkonnas.

Põhjenduseks toodi, et Nõukogude Liidu 1985. aastal kehtestatud praegused geograafilised koordinaadid „ei vasta täielikult praegusele geograafilisele olukorrale“.